varmepumparvaxjo.se

Centrifugalpumpar

En centrifugalpump är en bra lösning för dig som behöver kunna transportera stora mängder vätska med hög effektivitet under en längre tid. Som namnet antyder använder de sig pumpen av centrifugalkraften för att med rotation pressa och förflytta vätskan. Centrifugalpumpar anses vara en av de pumpar som inte bara har mycket hög effektivitet, utan som också har en bra hållbarhet och en lång förväntad livslängd. Den används inom flera områden, bland annat vid transport av dricksvatten, och finns i flera typer av modeller, bland annat beroende på om de ska användas horisontellt eller vertikalt.

Centrifugalpump – Funktion

Centrifugalpumpar, eller rotordynamiska pumpar som kategorin kallas enligt internationell standard, är uppbyggda på ett enkelt men effektivt sätt: den innehåller en eller flera pumphjul utrustade med rundade skovlar som sträcker sig i en kurva från mitten och utåt. När pumphjulet roterar inuti pumphuset pressas vätskan under allt högre hastighet ut längs med skovlarna, bildar ett tryck utåt – det som vi kallar för centrifugalkraften – och fortsätter till utloppsöppningen. Detta är en mycket effektiv metod för att transportera vätska, och gör det möjligt att uppnå transporter på mycket höga hastigheter. Beroende på utformning går det att transportera både horisontellt och vertikalt.

Videon från SaVRee ger dig en bra överblick över pumpens uppbyggnad och funktion. Videon är på engelska och du kan följa en tydlig animation i 3D, en simulation i 2D samt tecknade diagram som klargör hur den verkar och hur vätskan flödar genom pumpen. Filmen går genom teorin bakom, och förklarar på ett lättbegripligt sätt hur centrifugalkraft och Bernoullis ekvation fungerar och hur de appliceras i praktiken i pumpens konstruktion. Du får även en genomgång av de olika delarna av pumpen.

3 återförsäljare av centrifugalpumpar

Är du intresserad av att skaffa en centrifugalpump, men inte helt säker på vart du ska vända dig? Det finns en hel del återförsäljare på marknaden som erbjuder den här typen av pumpar. Nedan följer därför en presentation av tre bra alternativ, med information om företaget, vad de har att erbjuda, och vilka olika typer av pumpar och varumärken som de erbjuder.

Tapflo.se

Tapflo är både en tillverkare och leverantör av centrifugalpumpar, som grundades 1980 i Kungälv, och som sedan dess har vuxit och blivit verksamt i hela världen. De har sitt främsta fokus på pumpar, ventiler och annan industriell utrustning, och levererar såväl egna produkter som produkter från ett flertal samarbetspartners som Euromixers och Arbo. De erbjuder också reparation och service när detta behövs, och kan ta fram skräddarsydda lösningar som passar till just det ändamål och de förutsättningar som du står inför.

Erbjudande

  • Erbjuder skräddarsydda lösningar
  • Utför reparation och service
  • Lättunderhållna pumpar med få komponenter

Se deras utbud

DinVVSbutik.se

DinVVSbutik.se är en webbutik som grundades 2004, och som vänder sig till privatpersoner och företag i Sverige som behöver ett högre tryck på vattnet, till exempel vid bevattning eller till dricksvatten. De tillverkar inte sina egna pumpar, utan är återförsäljare för några av de mest populära varumärkena som Grundfos, Beulco och Wilo. De har ett mycket stort utbud, och kan dessutom erbjuda service och försäljning av reservdelar till sina pumpar, samt gratis frakt när du har uppnått en relativt låg ordersumma.

Erbjudande

  • Tar fram lösningar till privatpersoner & företag
  • Erbjuder service & försäljning av reservdelar
  • Låg ordersumma för gratis frakt

Se deras utbud

Lyma.com

Lyma är en återförsäljare som främst vänder sig till kunder i processindustrin, och främst de i Skandinavien. Deras sortiment innehåller pumpar, rör, ventiler med mera från ett stort antal varumärken som de väljer ut baserat på vilka som ligger längst framme i utvecklingen – bland annat inkluderar detta Wenert-Pumpen, Sena Plastics och Future Pipe Industries. Något som utmärker Lyma är ett stort fokus på säkerhet och hälsa vid hantering av korrosiva flöden, och hur de erbjuder skräddarsydda lösningar för bra säkerhet inom just ditt område.

Erbjudande

  • Stort fokus på säkerhet vid korrosiva flöden
  • Erbjuder skräddarsydda lösningar
  • Arbetar med flertalet varumärken

Se deras utbud

Användningsområde

Centrifugalpumpar har fått mycket stor spridning, och används ofta inom många olika områden – inte bara inom industrier, utan också av kommuner, privat och inom jordbruket. De är lämpliga till tunna och lättflytande lösa vätskor, och är därför praktiska vid transport av vatten – däribland också dricksvatten – men också sådant som olja, avlopp, bensin och kemikalier, med mera.

Bland annat kan man se centrifugalpumpar användas vid vattenförsörjning till hushåll och företag, vid cirkulation av varmvatten i hemmet, vid produktion av mat och dryck, och vid tillförsel av vatten till sprinklersystem andra liknande verktyg för brandbekämpning. De används också inom gruvarbete, där centrifugalkraften utnyttjas för att på ett enkelt och automatiserat sätt kunna separera ut mineraler från lera och sand.

Andra industripumpar

Centrifugalpumpar är inte de enda pumpar på marknaden som vänder sig till som arbetar med flöden inom industri. Bland annat finns också slangpumpar, som fungerar bra även för transport av ömtåliga eller trögflytande ämnen, och som helt enkelt fungerar på så sätt att slangen trycks ihop på en punkt som med rotation förflyttas framåt för att försiktigt knuffa vätskan framåt. Detta enkla system uppskattas för att det bara är slangen som kommer i kontakt med vätskan, och att det också bara är slangen som utsätts för någon särskild påfrestning – vilket gör pumpen mycket lätt att underhålla och reparera.

En annan typ av pump som används inom industri är membranpumpar. Dessa använder sig av ett rörligt membran som pulserande suger in vätskan i kammaren, och sedan pumpar den vidare. Dessa utmärker sig inte bara genom att vara mycket effektiva, utan också för att de förhindrar risk för spill av vätskan.

Ytterliggare en guide vi satt ihop handlar om omrörare för industrin som är framtagna för att göra blandningsprocesser mer effektiva och garantera en lämplig konsistens för exempelvis vätskor.