varmepumparvaxjo.se

Membranpumpar

En membranpump är en passande lösning för industrier som behöver transportera en vätska som inte får eller bör spillas, något som uppnås genom dess täta och läckagefria konstruktion – vilken också gör pumpen lätt att underhålla. Membranpumpar är utformade för att ha en mycket bra sugförmåga, vilket också gör att de på ett snabbt och effektivt sätt kan transportera såväl lättflytande som trögflytande vätskor. Pumpen används inom flera industrier, varav några vanliga exempel inkluderar produktion av livsmedel, läkemedel och ytbehandling. De finns i några olika varianter, som drivs antingen med el eller med hjälp av lufttryck.

Hur fungerar en membranpump?

Membranpumpens namn härstammar från konstruktionen med ett rörligt membran, som pulserar för att med stark kraft suga in ett flöde i en kammare, och sedan skjuta det vidare utåt. De kallas därför också diafragmapumpar (det engelska namnet är “diaphragm pumps”), på grund av deras funktion som “andas in” vätska på ett sätt som påminner om hur ett par lungor andas in luft. Det vanligaste är att pumparnas membran drivs av tryckluft, men det förekommer också flera modeller som istället använder sig av en elektrisk motor, vilket har fördelen att de är tystare, och passar bättre i vissa situationer.

Här följer en video som går genom hur pumpen fungerar och är uppbyggd, samt hur den används i praktiken.

Videon beskriver och förklarar hur lufttrycksdrivna membranpumpar fungerar. Med en lättförståelig och tydlig animation i 3D visar videon hur vätskan sugs in i de två kammarna med ett pulserande, alternerande flöde som styrs av det centrala membranet, samt hur det sedan fortsätter ut genom den gemensamma utgången. Videon visar en pump från Wilden av typen AODD (air-operated double-diaphragm pump), men samma grundläggande principer gäller även för andra membranpumpar från andra tillverkare eller som använder sig av elektriska motorer istället för av ett lufttryck.

3 återförsäljare av centrifugalpumpar

När du letar efter en bra pump kan det kännas som att det finns mycket att ta reda på – och inte minst måste du bestämma dig vilken återförsäljare du ska vända dig till. Här följer därför en presentation av tre återförsäljare som förenklar processen för dig, genom att ta fram vad som utmärker deras erbjudande och hur deras sortiment ser ut.

Tapflo

Tapflo säljer membranpumpar men också annat till industriellt arbete med flöden som ventiler, och tar fram anpassade lösningar till dig för att hantera just ditt företags behov, mål och önskemål. De erbjuder även service och lagning av pumpar. Företaget startades 1980 i Kungälv i Sverige, men har vuxit enormt och är nu en internationell aktör som är verksam världen över. De tillverkar egna pumpar av flera slag, men är också leverantör för pumpar från flera andra företag som bland annat inkluderar Steinle och Cipriani Harrison Valves, med många andra.

Erbjudande

  • Skräddarsyr lösningar till ditt företag
  • Tillverkar pumpar för att vara lätta att underhålla
  • Erbjuder pumpar i många material för olika behov

Se deras utbud

Sikama

Sikama är en leverantör och marknadsförare för pumpar och andra produkter som används inom industri vid hantering och transport av vätska och gas. De grundades 1968, och är verksamma runt om i Sverige, med huvudkontor i Stockholm. I deras stora utbud av pumpar och andra produkter ingår flera varumärken, som bland annat inkluderar membranpumpar från ARO. Dessa utmärker sig för att i över 80 år legat i framkanten av utvecklingen, och för att nu även erbjuda så kallade intelligenta membranpumpar, som mäter av produktion och läckage, och är bland de mest miljövänliga på marknaden.

Erbjudande

  • Är en totalleverantör med stort utbud
  • Utför service och underhåll
  • Erbjuder väldigt miljövänliga pumpar

Se deras utbud

Zander & Ingeström

Zander & Ingeström är en svensk distributör av pumpar och annat inom värmeteknik, som har varit verksamt sedan 1898. De har ett bra utbud av tryckluftsdrivna membranpumpar från företaget Warren Rupp – som nog egentligen är mer kända som Sandpiper, vilket alltså är namnet på deras produkter. Utöver att de levererar pumpar erbjuder de också rådgivning för att du ska få fram den lösning som är bäst lämpad för just din situation, och utför service, reparation och underhåll av pumpar för att förlänga deras livslängd och minska risken för haverier.

Erbjudande

  • Erbjuder rådgivning för att hitta bästa lösning
  • Utför reparationer, service och underhåll
  • Tar fram utbildning inom pumpar för din personal

Se deras utbud

Vilka branscher använder pumpen?

Membranpumpar används inom många olika branscher. Det kanske vanligaste och det som de flesta tänker på först är den industriella användningen, till exempel vid produktion av livsmedel, av medicin och av ytbehandling, men de används också på många andra ställen – till exempel i biltvättar och skurmaskiner vid transportering av flöden av vatten och rengöringsmedel.

Pumparnas konstruktion innebär bra täthet och att läckage förhindras, vilket gör dem lämpliga även vid transport av sådant som inte självt får kontamineras, såsom mat- och dryckesproduktion, samt vid transport av flöden som skulle kunna vara skadliga om de läckte ut, såsom vissa kemikalier och liknande. De kan också användas för att tömma ut ett område på vätska, till exempel vid dräneringsarbeten och vid gruvdrift.

Elektrisk eller lufttrycksdriven pump

Är du osäker på om du ska välja en elektrisk eller lufttrycksdriven pump? Båda har fördelar, och det beror på i vilka sammanhang pumpen används och vilken vätska du transporterar.

En elektrisk pump har den stora fördelen att den är tystare, och den kan därför vara att föredra om pumpen kommer att användas på en plats där du, din personal eller dina kunder ska kunna vistas bekvämt och kunna prata med varandra. De är också mer kompakta, och fungerar därför bra i situationer där det finns mindre utrymme. Lufttrycksdrivna pumpar har istället som fördel att de inte riskerar att överhettas, och att det inte finns risk för gnistor vid haveri. För vissa material är detta viktigt för att undvika olyckor.